Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,623,177

 NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BẢN DỊCH CỦA MỘT SỐ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG PHÁP SONG NGỮ PHÁP - VIỆT ĐANG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thái Trung
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ ba, Trường ĐHNN Đà Nẵng; Số: 5(40).2010;Từ->đến trang: 205 - 213;Năm: 2010
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sách giáo khoa tiếng Pháp được trình bày dưới dạng song ngữ là một trong những công cụ hữu ích cho người học ngoại ngữ này, đặc biệt là những người tự học. Tuy nhiên, một số các sai sót trên nhiều bình diện khác nhau (sử dụng từ, cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng ...) trong việc dịch thuật trong các sách này đã gây một số tác hại nhất định đến người sử dụng sách. Chính vì vậy, việc nhận diện những sai sót này để từ đó có một cái nhìn khách quan và một phương pháp sử dụng sách một cách chủ động, tích cực là hết sức quan trọng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người học. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý kiến giữa các dịch giả và các nhà phê bình dịch là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng các bản dịch của loại sách này.
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn