Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,622,859

 Những khó khăn của sinh viên học ngoại ngữ trong kỹ năng viết và một vài biện pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online cou
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thái Trung
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần 4, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 05/2008;Từ->đến trang: 146-152;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn