Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,623,203

 Những sai sót phổ biến của sinh viên các lớp song ngữ năm 3 & 4 ngành Hóa dầu khoa Hóa Trường ĐHBK - ĐHĐN trong việc sử dụng các cấu trúc tổ chức và liên kết văn bản trong kỹ năng viết.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thái Trung
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần 3, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng; Số: 05/2007;Từ->đến trang: 207 - 214;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn