Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,623,182

 Những lỗi thường gặp trong bản dịch của các sách giáo khoa tiếng Pháp song ngữ Pháp-Việt đang sử dụng tại Việt Nam
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thái Trung
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: T2009-05-17 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn