Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,828,345

 Applying type theory to formal specification of recursive multiagent systems
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng T. Thanh Hà, Michel Occello, Nguyễn Thanh Bình
Nơi đăng: proceedings of IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn