Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,031,564

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình hướng đối tượng (C++)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên Đại học  Khoa Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa
[2]Phân tích và thiết kế giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[3]Cấu trúc dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên Đại học  Khoa Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Kiểm thử phần mềm
Ngành: Khoa học máy tính
 2009 Học viên Cao học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[5]Giải thuật nâng cao
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Học viên Cao học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[6]Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Khoa học máy tính
 2005 Sinh viên Đại học, Học viên Cao học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[7]Công nghệ phần mềm
Ngành: Khoa học máy tính
 2004 Sinh viên Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
[8]Ngôn ngữ hình thức và ô-tô-mát
Ngành: Khoa học máy tính
 2004 Sinh viên Đại học  Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn