Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,495

  Applying the meta-heuristic algorithms for mutation-based Test data generation for Simulink models
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Proceeding of the fifth international symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014)
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 978-1-4503-2930-9;Từ->đến trang: 102-109;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn