Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THANH GIANG
Nơi đăng: Đại học Maha Sarakham Thái Lan; Số: 0259;Từ->đến trang: 449;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Giải pháp để phòng chống chấn thương trong tập luyện thể dục cho sinh viên Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng là hết sức quan trọng trong giảng dạy hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 6 giải pháp đưa vào ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy đã đem lại hiệu quả cao.
ABSTRACT
The solution to injury prevention in exercise for students of University of Da Nang pedagogy is very important in teaching today. The research results have been selected 6 solution has been applied in teaching practice has brought efficiency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn