Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thanh Hương; Thành viên:  
Số: T2011-04-10 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn