Nguyễn Thanh Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33634 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/11/1983
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Tín dụng; Tại: Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Đại học công nghệ Sydney
Dạy CN: Đầu tư tài chính
Lĩnh vực NC: Định giá tài sản; Tài chính công ty; Quản trị công ty; Cấu trúc vi mô của thị trường tài chính.
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: huongnt@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2005 – 8/2007: Giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2007-2009: Học Cao học ngành Kinh tế Tài chính tại Đại học tổng hợp Quebec tại Montreal, Canada
01/2010 – 11/2014: Giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
08/2015 - 08/2019: Học Tiến sĩ ngành Tài chính tại Đại học Công nghệ Sydney tại Sydney, Úc
12/2014 – nay: Giảng viên khoa Tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Dự báo chỉ số VN-Index bằng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Quang Trung. Thành viên: ThS. Nguyễn Thanh Hương. Mã số: T2014-04-46. Năm: 2014. (Feb 9 2015 10:08AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Hương. Mã số: T2011-04-10. Năm: 2012. (Feb 9 2015 10:07AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân. Thành viên: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, ThS. Nguyễn Thanh Hương, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh, ThS. Phan Đặng My Phương. Mã số: B2010-DN04-42. Năm: 2011. (Feb 9 2015 10:05AM)
[4] Đề tài Khác: Infrastructures et Taxation en lien avec la concurrence fiscale. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Hương. Thành viên: . Mã số: CA2009. Năm: 2010. (Feb 11 2015 10:42PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index. Tác giả: Nguyễn Thanh Hương*, Bùi Quang Trung*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 123. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: Các công cụ phi truyền thống của chính sách tiền tệ. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Hương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4(08). Trang: 70-78. Năm 2014. (Feb 9 2015 10:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Institutional ownership and stock liquidity: International evidence. Authors: Tung Lam Dang, Thanh Huong Nguyen, Nguyen Tram Anh Tran, Thi Thuy Anh Vo. Asia-Pacific Journal of Financial Studies. No: Vol: 47. Pages: 21-53. Year 2018. (Mar 20 2020 2:55PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD vì đã đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh 2001. Năm: 2001.
[2] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đã có thành tích Giải nhất cá nhân môn Tiếng Pháp trong kỳ thi SV giỏi ĐHĐN. Năm: 2003.
[3] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đã có thành tích Giải nhất cá nhân môn Tiếng Pháp trong kỳ thi SV giỏi ĐHĐN. Năm: 2004.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế vì đã đạt thành tích cao trong quá trình học tập và rèn luyện. Năm: 2005.
[5] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn