Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD vì đã đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh 2001. Năm: 2001.
[2] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đã có thành tích Giải nhất cá nhân môn Tiếng Pháp trong kỳ thi SV giỏi ĐHĐN. Năm: 2003.
[3] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đã có thành tích Giải nhất cá nhân môn Tiếng Pháp trong kỳ thi SV giỏi ĐHĐN. Năm: 2004.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế vì đã đạt thành tích cao trong quá trình học tập và rèn luyện. Năm: 2005.
[5] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn