Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp số và xác suất thống kê
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Đại học Sư phạm kỹ thuật
[2]Thống kê thực hành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên  Đại học Sư phạm
[3]Toán ứng dụng trong kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên  Đại học Kinh tế
[4]Giải tích 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Sư phạm kỹ thuật
[5]Đại số tuyến tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Su phạm kỹ thuật
[6]Giải tích 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Sư phạm kỹ thuật
[7]Giải tích thực và đại số tuyến tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên  Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn