Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,540

 Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân Địa lý tài nguyên và môi trường
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo " Nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp" của Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: tháng 5/2013;Từ->đến trang: 63-66;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn