Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý tổng hợp đới bờ
Ngành: Địa lý
 2014 sinh viên năm 2, 3  Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
[2]Địa lý sinh vật
Ngành: Địa lý
 2013 sinh viên năm 2  Khoa Địa lý, trường ĐHSP
[3]Phương pháp xử lý chất thải
Ngành: Khác
 2013 sinh viên năm 4, học kỳ 1  Khoa Địa lý, trường ĐHSP
[4]Quản lý tài nguyên nước
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 sinh viên năm 4, học kỳ 1  Khoa Hóa, trường ĐHSP
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn