Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và giáo dục trường ĐH Sư phạm. Số: 10 (01)/2014. Trang: 17-23. Năm 2014. (Jun 7 2014 6:14PM)
[2]Bài báo: Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực – nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp của sinh viên cử nhân khoa học Địa lý tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim ThoaThS. Hoàng Thị Diệu Huyền
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực các ngành khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số: tháng 10/2013. Trang: 422-428. Năm 2013. (Jun 9 2014 10:38AM)
[3]Bài báo: Thực trạng công tác quản lý chất lượng nước lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ III-năm 2013
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 213-2013/CXB/06-02/ĐaN. Trang: 232-236. Năm 2013.
(Aug 24 2013 10:24PM)
[4]Tham luận: Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân Địa lý tài nguyên và môi trường. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa. Kỷ yếu Hội thảo " Nâng cao chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp" của Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Trang: 63-66. Năm 2013.
(Aug 24 2013 10:32PM)
[5]Bài báo: Thiết kế hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho sinh viên ngành Địa lý tại các trường đại học. Tác giả: Đoàn Thị Thông, Nguyễn Thị Kim Thoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4 năm 2013
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: tháng 4/2013. Trang: 59-66. Năm 2013.
(Aug 25 2013 8:55PM)
[6]Tham luận: Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên khoa Địa lý nói riêng và sinh viên đại học nói chung. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4 năm 2013
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 88-93. Năm 2013.
(Aug 25 2013 8:58PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng một số mô hình Năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Diệu Huyền. Tạp chí Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam. Số: 118. Trang: 14-16. Năm 2012. (Aug 24 2013 10:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn