Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,703

 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên khoa Địa lý nói riêng và sinh viên đại học nói chung
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 4 năm 2013
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: tháng 4/2013;Từ->đến trang: 88-93;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn