Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,825,874

 Vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực – nhìn từ góc độ thực tập tốt nghiệp của sinh viên cử nhân khoa học Địa lý tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription co
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim ThoaThS. Hoàng Thị Diệu Huyền
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực các ngành khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương.; Số: tháng 10/2013;Từ->đến trang: 422-428;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn