Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Kim Thoa; Thành viên:  Trương Văn CảnhĐoàn Thị Thông
Số: T2013-03-24 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn