Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,312

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017   
[2]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2016 Sinh viên năm thứ 3 ngành Kế toán kiểm toán  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3]Quản trị tài chính
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị kinh doanh  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Phân tích báo cáo tài chính
Ngành: Kế toán
 2015 Sinh viên năm 3 ngành kế toán  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[5]Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 2 ngành kế toán Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 2 ngành kiểm toán Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 4 ngành quản trị kinh doanh  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[6]Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[7]Nhập môn Tài chính tiền tệ
Ngành: Kế toán
 2012 Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 2 ngành tài chính ngân hàng Sinh viên hệ cao đẳng năm thứ 1 ngành kế toán  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn