Nguyễn Hà Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,307

 
Mục này được 2025 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hà Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Hàn Quốc; Tại: Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh; Tại: Đại Học Sungkonghoe
Dạy CN: Tiếng Hàn Quốc
Lĩnh vực NC: Hợp tác xã, Doanh nghiệp xã hội, CSR, Thương mại công bằng
Ngoại ngữ: Tiếng Hàn Quốc
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nhphuong@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/2019 - 03/2020: giảng dạy Ngành Tiếng Hàn Quốc tại trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
03/2020 - nay: giảng dạy Ngành Tiếng Hàn Quốc (hệ Cao Đẳng) tại trường Đại học CNTT và Truyền Thông Việt Hàn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Study on Corporate Social Responsibility and Cooperative Supply Chain - The Case of Co-operatives in Viet Nam -. Tác giả: Nguyen Ha Phuong, Park Sang Sun. University of Houston and Can Tho University Economics and Business Conference. Năm 2017. (Jun 26 2020 12:25AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Development of Vietnam’s Fair Trade: The Case Study of Fair Trade Organizations. Authors: 김선화 ( Kim Sunhwa ) , 황선영 ( Hwang Seonyoung ) , 응우엔하프엉 ( Nguyen Haphuong ) , 장승권 ( Jang Seungkwon ). The Southeast Asian Review. No: 28권 2호. Pages: 1-45. Year 2018. (Jun 25 2020 11:15PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]공정무역 비즈니스와 운동 Chủ biên: Seungkwon Jang. Đồng tác giả: 김선화 , 조수미 , 황선영 , 응우엔하프엉 , 정지현. Nơi XB: Hàn Quốc. Năm 2020.(Jun 25 2020 10:55PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghe 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên cao đẳng  Đại học CNTT và Truyền Thông Việt Hàn
[2]Tiếng Hàn Du Lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên cao đẳng  Đại học CNTT và Truyền Thông Việt Hàn
[3]Viết 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[4]Nghe 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[5]Nói 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[6]Nghe 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
[7]Văn hóa Hàn Quốc
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên cao đẳng  Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn