Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,659

 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Thành - Phan Cao Thọ
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Đại học Quảng nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: tháng 03/2015;Từ->đến trang: 184-188;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chúng ta đang sống trong thời đại có nền khoa học, công nghệ phát triển rất nhanh chóng, đặc biệt là Công nghệ thông tin (CNTT). Khoảng cách giữa phát minh lý thuyết với những ứng dụng của chúng trong kỹ thuật và đời sống ngày càng rút ngắn. Sự phát triển của CNTT đã đến mức cho phép triển khai nhiều ứng dụng thực tiễn của nó trong khoa học, kỹ thuật và các hoạt động xã hội đang diễn ra hàng ngày. Nhiều loại công việc trước đây được thực hiện một cách rất khó khăn, nay ứng dụng CNTT đã trở nên dễ dàng, đơn giản và có hiệu quả cao.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
We live in an age with science, technology develops very quickly, especially information technology (IT). The gap between theory invented with their applications in engineering and life has shortened. The development of IT to enable the deployment of many of its practical applications in science, engineering and social activities taking place daily. Many of the tasks previously done so difficult, this application of IT has become easy, simple and highly effective.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn