Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. Số: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia. Trang: 88/2020. Năm 2020. (Jun 29 2020 9:28AM)
[2]Bài báo: GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT –ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY HIỆN NAY.. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. tạp chí giáo dục. Số: T4-2020 đặt biệt. Trang: 132. Năm 2020. (Jun 29 2020 9:52AM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH KHU VỰC TÂY NGUYÊN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Tác giả: Ths. Lê Thị Bích HạnhThs. Nguyễn Hữu Thành. PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM. Số: 2019. Trang: Trang 192 - 195. Năm 2019. (Jul 5 2019 11:13AM)
[4]Bài báo: Mô hình phát triển kinh tế ở khu vực Miền trung – Tây nguyên. Tác giả: Ths. Lê Thị Bích HạnhThs. Nguyễn Hữu Thành. PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM. Số: 2019. Trang: Trang 202 - 208. Năm 2019. (Jul 5 2019 11:15AM)
[5]Bài báo: Một số giải pháp quản lý nhằm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục trung học cơ sở ở Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT. Số: Bình Dương 4/2016. Trang: 284-288. Năm 2016. (Oct 18 2016 2:23PM)
[6]Bài báo: Dạy học và quản lý dạy học ở các trường Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo Khoa học quốc gia. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia. Số: Huế 6/2016. Trang: Từ trang 258. Năm 2016. (Oct 18 2016 2:18PM)
[7]Bài báo: Giải pháp phát triển du lịch Homestay tại Cù lao chàm-Hội An. Hội thảo Khoa học quốc Tế. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc Tế tại Đà Nẵng. Số: Hội thảo Khoa học quốc Tế. Trang: 542-549. Năm 2016. (Oct 18 2016 2:25PM)
[8]Bài báo: CLIMATE CHANGE AND RISING SEA EFFECT COASTAL OF DA NANG CITY. . Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Tạp chí VNU-HCM PRESS. Hội thảo Khoa học Quốc Tế. Số: (ISBN 978-614-73-4647-9). Trang: từ 178 đến 184. Năm 2016. (Sep 1 2018 9:16AM)
[9]Bài báo: Một số giải pháp quản lý nhằm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục trung học cơ sở ở Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học – trường Đại học Thủ Dầu Một – Bình Dương. Số: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Trang: Trang: từ 284 đến 288. Năm 2016. (Sep 1 2018 9:13AM)
[10]Bài báo: Dạy học và quản lý dạy học ở các trường Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. trường Cao đẳng Sư phạm Huế. Số: Hội thảo Khoa học Quốc gia. Trang: Năm 6/2016. Năm 2016. (Sep 1 2018 9:15AM)
[11]Bài báo: INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Tạp chí Phát triển kinh tế - UEH. Hội thảo Khoa học Quốc Tế. Số: (ISBN 978-801-922-418-8). Trang: từ 380 đến 390. Năm 2016. (Sep 1 2018 9:18AM)
[12]Bài báo: QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Hội thảo Khoa học quốc Tế ISBN 978-604-922-418-8). Tác giả: Nguyen Huu Thanh . ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM. Số: Hội thảo Khoa học quốc Tế (isbn 978-604-922-418-8). Trang: 380 - 390. Năm 2016. (Dec 6 2016 3:09PM)
[13]Bài báo: Biến đổi khí hậu và tác động nước biển dâng cao ven biển ở Tp Đà Nẵng.Hội thảo Khoa học quốc Tế (ISBN 978-614-73-4647-9). Tác giả: Nguyen Huu Thanh. Viện môi trường - Đại học quốc gia Tp HCM. Số: Hội thảo Khoa học quốc Tế (isbn 978-614-73-4647-9). Trang: 178-184. Năm 2016. (Dec 6 2016 3:19PM)
[14]Bài báo: TỪ CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH ĐẾN NHỮNG PHẨM CHẤT SƯ PHẠM CƠ BẢN CỦA NỮ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAYTHE TERMS “CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH” (ABILITY, BEAUTY, LANGUAGE AND VIRTUE) RELATING TO FEMALE TEACHERS’ BASIC PEDAGOGICAL QUALITY IN CURRENT SCHOOLS. Tác giả: Tác giả: Nguyễn Hữu Thành*. Đại học Đà nẵng. Số: TẠP CHÍ SỐ 2(87).2015. Trang: 34-36. Năm 2015. (Oct 13 2015 3:05PM)
[15]Bài báo: Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục và giải pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục ở các Đại học thành viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Tạp chí Giáo dục. Số: Số đặt biệt tháng 12/2015. Trang: Từ trang 49-51. Năm 2015. (Oct 18 2016 2:15PM)
[16]Bài báo: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành - Phan Cao Thọ
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Đại học Quảng nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: tháng 03/2015. Trang: 184-188. Năm 2015.
(Apr 7 2015 9:31AM)
[17]Bài báo: MỘT VÀI NÉT VỀ “GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN” VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN PHỐI HỢP NHẰM ỨNG DỤNG TRONG VIỆC DỰ GIỜ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS Nguyễn Hữu Thành. Tạp chí Giaos dục. Số: 355 kì 1(4/2015). Trang: 36-37. Năm 2015. (Apr 17 2015 2:14PM)
[18]Bài báo: Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục và giải pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục ở các Đại học thành viên Đại học Đà nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Thành. Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục – Đào tạo. Số: Số: đặc biệt 12/ 2015. Trang: Trang: từ 49 đến 51. Năm 2015. (Sep 1 2018 9:09AM)
[19]Bài báo: Giáo dục đạo đức cho Sinh viên ở các trường Cao đẳng và Đại học trong giai đoạn hiện nay. Giáo dục đạo đức cho Sinh viên ở các trường Cao đẳng và Đại học trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thành. Đại học Quảng nam
marriage affairs open i want an affair
. Số: Tháng 05/2014. Trang: từ 326 đến 332. Năm 2014.
(Oct 17 2014 2:38PM)
[20]Bài báo: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ :GẮN ĐÀO TẠO VỚI SỬ DỤNG, NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP. Tác giả: Thạc Sỹ: Nguyễn Hữu Thành. trường Cao đẳng Công nghệ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 17/10/2014. Trang: trang 66 - 71. Năm 2014.
(Oct 17 2014 2:53PM)
[21]Bài báo: Logic nội dung và các nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học về giải pháp quản lý giáo dục.. Tác giả: Th.S: Nguyễn Hữu Thành và Th.S: Lê Thị Bích Hạnh.. Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục – Đào tạo.
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số: 317 kỳ 1 (9/2013). Trang: từ 06 đến 08 và 14. Năm 2013.
(Oct 17 2014 2:40PM)
[22]Bài báo: Đào tạo Tín chỉ và những hàm ý cho phương pháp dạy – học ở Đại học Đà nẵng. Tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành.. Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số: 29C (2013). Trang: từ 21 đến 26. Năm 2013.
(Oct 17 2014 2:36PM)
[23]Bài báo: MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. . Tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành. Đại Học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: Số: 01. Trang: trang: 1-5. Năm 2009.
(Oct 17 2014 2:32PM)
[24]Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HIỆN NAY. Tác giả: Thạc Sỹ: Nguyễn Hữu Thành
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Số: 12/2009. Trang: từ 80-88. Năm 2009. (Oct 17 2014 2:43PM)
[25]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TÍN CHỈ VÀ NHỮNG HÀM Ý CHO PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC Ở BẬC CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN ĐHĐN. Tác giả: Thạc Sỹ Nguyễn Hữu Thành. trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Số: 12/2009. Trang: từ 33-43. Năm 2009. (Oct 17 2014 2:51PM)
[26]Bài báo: MỐI QUAN HỆ GIỮA DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.. Tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành. Đại Học Đà Nẵng. Số: 01. Trang: 1-5. Năm 2009. (Apr 27 2012 8:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn