Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Công Đoàn ĐHĐN và CĐ Trường CĐCN. Năm: 2014.
[2] Giấy khen của GĐ Đại Học Đà Nẵng năm 2014. Năm: 2014.
[3] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiện vụ năm 2014. Năm: 2014.
[4] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiện vụ năm 2015. Năm: 2015.
[5] CHIẾN SỸ THI ĐUA 2015. Năm: 2015.
[6] Khen thưởng cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011-2015. Số: 20-QĐ/BTV. Năm: 2015.
[7] Giấy khen của GĐ Đại Học Đà Nẵng năm 2016. Năm: 2016.
[8] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiện vụ năm 2016. Năm: 2016.
[9] Công Đoàn Trường ĐHSPKT 2017. Năm: 2017.
[10] Giấy khen của GĐ Đại Học Đà Nẵng năm 2017. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn