Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,419

 Đào tạo Tín chỉ và những hàm ý cho phương pháp dạy – học ở Đại học Đà nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số: 29C (2013).;Từ->đến trang: từ 21 đến 26.;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn