Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,121

 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TÍN CHỈ VÀ NHỮNG HÀM Ý CHO PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC Ở BẬC CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thạc Sỹ Nguyễn Hữu Thành
Nơi đăng: trường Cao đẳng Công nghệ thông tin; Số: 12/2009;Từ->đến trang: từ 33-43;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn