Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,557

 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ LẠI TÍNH KHẢ THI DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH–ĐỒNG NAI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lâm
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững(ATCESD2016); Số: 2;Từ->đến trang: 1;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn