Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,185,863

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ LẠI TÍNH KHẢ THI DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH–ĐỒNG NAI. Tác giả: Nguyễn Lâm. Kỷ yếu hội thảo Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững(ATCESD2016). Số: 2. Năm 2016. (Oct 3 2016 2:53PM)
[2]Tham luận: -Vì một đô thị phát triển bền vững-Đề xuất một số định hướng trong quy hoạch・kiến trúchướng đến xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môitrường. Tác giả: Nguyễn Lâm. Chủ đề hội thảo công nghệ xanh trong thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị Đà Nẵng, thành phố môi trường-Hội kiến trúc sư Việt Nam-Đà Nẵng. Năm 2016. (Oct 3 2016 3:00PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu giải tỏa nhà lụp xụp ven kênh nhằm kiểm soát dân số khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Nguyễn Lâm, Kaneda Toshi yuki. Tạp chí Review của Bộ xây dựng. Số: 8/2015. Trang: 145-149. Năm 2015. (Oct 3 2016 1:42PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tư duy kỹ thuật lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Nam cấp quốc gia, vùng và thành phố trực thuộc Trung Ương về chiến lược phát triển không gian đô thị sau năm 2009. Tác giả: Nguyễn Lâm:. Tạp chí Quy hoạch Đô Thị. Số: 20. Trang: 27-38. Năm 2015. (Oct 3 2016 1:52PM)
[5]Bài báo: Quy hoạch không gian ngầm cho các đô thị lớn ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm quy hoạch và sử dụng không gian ngầm tại Nhật Bản (Phần 1). Tác giả: Nguyễn Công Giang, Nguyễn Lâm, Nguyễn Hoàng Long. Tạp chí kiến trúc. Số: TCKT 06. Trang: 50-55. Năm 2014. (Oct 3 2016 1:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Comparative Study on Content Revisions of Master Plans between Hanoi City and Ho Chi Minh City When Urban Planning Law was promulgated in 2009. Authors: Nguyen Lam, Kaneda Toshiyuki , Kosaka. The International Symposium on City Planning 2014 calls for papers with a particular focus on “Prospect of Planning for Megacity Region. No: 1. Pages: 1761-1768. Year 2015. (Oct 3 2016 9:59AM)
[2]Article: A STUDY ON TRANSFORMATION OF URBAN MASTER PLAN FOR HO CHI MINH CITY THAT FOCUSES ON PLAN DOCUMENTS. Authors: Lam NGUYEN, Naoki HASEGAWA, Hiroshi SUZUKI , Toshiyuki KANEDA. Architectural Institute of Japan- Journal of Architecture and Planning. No: 79(702). Pages: 1761-1768. Year 2014. (Oct 3 2016 9:50AM)
[3]Presentations: A study on the changes of the city master plan in Ho Chi Minh City, Vietnam. Authors: Nguyen Lam. 日本都市計画学会中部支部,CPIJ Chubu Branch International Seminar. Year 2014. (Oct 3 2016 1:39PM)
[4]Article: A study of the changing process of the urban policy for Ho Chi Minh City, Vietnam : Changes process in land use planning of the urban master plan. Authors: Lam NGUYEN, Naoki HASEGAWA, Hiroshi SUZUKI. Architecture institute of Japan Kinki Branch. No: 52. Pages: 541~544. Year 2012. (Oct 3 2016 10:11AM)
[5]Article: A study of the changing process of the urban policy for Ho Chi Minh City, Vietnam - Changes process in population planning and land use planning of the urban master plan. Authors: Lam NGUYEN, Naoki Hasegawa, Suzuki Hiroshi. Architectural Institute of Japan. No: 7402. Pages: 883-884. Year 2012. (Oct 3 2016 10:15AM)
[6]Article: A study about the change of the urban policy of Ho Chi Minh City, Vietnam : (part 1) The positioning of the urban planning master plan and the change process of the future urban structure. Authors: Lam NGUYEN,Naoki Hasegawa,Suzuki Hiroshi. Architecture institute of Japan KanTo Branch. No: F-1. Pages: 691-692. Year 2011. (Oct 3 2016 10:07AM)
[7]Article: Usage Situation Of the Welfare Facility for the Elderly in Beijing−Part1:Analysison theresident attribute by survey. Authors: Lam NGUYEN, Wei Dai,Naoki Hasegawa,Suzuki Hiroshi. Architecture institute of Japan Tokai Branch. No: ISSN:13438360. Pages: 589-592p. Year 2010. (Oct 3 2016 10:02AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn