Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,184,932

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giấy khen do Đại sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Việt Nam tại Nhật Bản trao tặng

 Chưa xác định

 2016

 01/QĐKT-ĐSQ

 Đại sử quán Việt Nam tại Nhật Bản

[2] Được Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) đề cử 1 trong 3 ứng viên nhận giải Sao Tháng Giêng

 Chưa xác định

 2014

 

 Chưa

[3] Giấy khen do Đại sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Việt Nam tại Nhật Bản trao tặng

 Chưa xác định

 2014

 061/QĐKT.ĐSQ

 Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

[4] Khen thưởng dành cho sinh viên thạc sĩ có thành tích xuất sắc

 Chưa xác định

 2012

 

 Hiệu trưởng Đại học Meijo

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn