Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,497

 Nghiên cứu khả năng dập tắt gốc tự do (ROO) của các hợp chất polyphenol tự nhiên bằng phương pháp hóa tính toán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thông, Đào Duy Quang, Ngô Thị Chinh, Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Huế; Số: 3;Từ->đến trang: 117;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu năng lượng phân ly liên kết (BDE) và năng lượng ion hóa (IE), là hai thông số nhiệt động quan trọng dùng để đánh giá hoạt tính chống oxy hóa thông qua hai cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT) và chuyển electron – chuyển proton (SET−PT) của các hợp chất polyphenol tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy liên kết hydro đóng vai trò rất quan trọng trong cơ chế HAT. Với cơ chế SET−PT, yếu tố quyết định đến giá trị IE là sự không định vị và liên hợp của electron p hơn là sự có mặt của các nhóm thế trong phân tử. Phản ứng giữa polyphenol và gốc tự do CH3OO cũng được nghiên cứu một cách chi tiết. Kết quả cho thấy tất cả các phản ứng dập tắt gốc tự do đều tỏa nhiệt và thuận lợi về mặt nhiệt động. Những chất chống oxy hóa có BDE càng thấp thì phản ứng tách hydro sẽ có năng lượng hoạt hóa càng nhỏ và tỏa nhiệt mạnh.
ABSTRACT
[ dai hoc hue-2642-8006-1-rv-revised.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn