Nguyễn Minh Thông
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,745,400

 
Mục này được 11045 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Thông
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/02/1987
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán An nhơn, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa học; Tại: Đại học Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Phòng Khoa học, SĐH và HTQT; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Hóa lý và hóa lý thuyết; Tại: Đại học Khoa học Huế
Dạy CN: Hóa lý và hóa đại cương
Lĩnh vực NC: Hóa tính toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum
Điện thoại: +84935594279; Mobile: 0905609415
Email: nmthong@kontum.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất nano sinh học lai hóa từ nanocarbon và polyphenol. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Thông. Mã số: 104.06-2018.42. Năm: 2020. (Sep 10 2018 11:27AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự nhiên sử dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại và chất chống oxi hóa bằng phương pháp hóa tính toán. Chủ nhiệm: Đào Duy Quang. Thành viên: Nguyễn Minh Thông. Mã số: 104.06-2015.09. Năm: 2017. (Sep 28 2016 9:29PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc - tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán. Chủ nhiệm: Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Thông. Mã số: 104.06-2013.21. Năm: 2015. (Sep 9 2014 10:45AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của phức Lantan glutamat đến năng suất cây dưa leo và cà chua. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Thông. Mã số: Đ2014-08-13. Năm: 2014. (Sep 9 2014 10:49AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu khả năng dập tắt gốc tự do của hợp chất Kinsenoside chiết xuất từ lan kim tuyến bằng phương pháp DFT. Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 77. Năm 2020. (Jul 22 2020 8:10AM)
[2]Bài báo: Substituent effects on the antioxidant capacity of monosubstituted diphenylamines: a DFT study
.
Tác giả: Pham Thi Thu Thao1,2, Nguyen Minh Thong3*, Quan V. Vo4, Mai Van Bay5, Duong Tuan Quang6,Pham Cam Nam1*
. Vietnam J. Chem. Số: 58(6). Trang: 742-751. Năm 2020.
(May 21 2021 11:03AM)
[3]Bài báo: SIMULTANEOUS EFFECT OF NITROGEN, TRIFLUOROMETHYL AND DIMETHYLAMINO GROUPS ON THE RADICAL TRAPPING ACTIVITY OF DIPHENYLAMINE: A QUANTUM CHEMICAL STUDY
.
Tác giả: Pham Thi Thu Thao1, 2, Nguyen Minh Thong3, *, Pham Thanh Hai1, 4, Vo Quoc Trang1, 4, Tran Thuc Binh2, Pham Cam Nam1, *
. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 58 (5). Trang: 565-570. Năm 2020.
(May 21 2021 11:05AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ quả măng cụt lên bề mặt kim loại sắt (Fe) bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử. Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thông*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 141. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG NHÓM THẾ ĐẾN NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT N-H VÀ ÁI LỰC PROTON ANION CỦA DẪN XUẤT DIPHENYLAMINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ B3P86. Tác giả: Phạm Thị Thu Thảo1,2 , Nguyễn Hữu Chơn 1,3, Võ Văn Quân4 , Nguyễn Minh Thông5 , Phạm Cẩm Nam1*. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên. Số: 127(1B). Trang: 99–112. Năm 2018. (Jun 15 2019 9:37PM)
[6]Bài báo: CORROSION INHIBITION PERFOMANCE OF FOUR NATURAL THIAZOLE DERIVATIVES: QUANTUM CHEMICAL AND MONTE CARLO SIMULATION STUDIES. Tác giả: Duy Quang Dao*, Thi Chinh Ngo, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 55 (6A). Trang: 35-50. Năm 2017. (Aug 1 2018 2:16PM)
[7]Bài báo: Bond dissociation enthalpies in benzene derivatives and effect of substituents: an overview of density functional theory (B3LYP) based computational approach. Tác giả: Pham Cam Nam*, Vo Van Quan, Nguyen Minh Thong, Pham Thi Thu Thao. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 55(6). Trang: 679-691. Năm 2017. (Mar 26 2018 8:55PM)
[8]Bài báo: Antioxidant properties of oxygenated terpenoids contained in essential oil extracted from Cleistocalyx Operculatus. Tác giả: Chinh Thi Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology. Số: 54(2B). Trang: 56-61. Năm 2016. (Oct 16 2017 1:30PM)
[9]Bài báo: Bond dissociation enthalpies and antioxidant properties of Vitamin A (Retinol): A DFT study. Tác giả: Duy Quang Dao, Chinh Thi Ngo, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. Journal of Science and Technology. Số: 54(2B). Trang: 70-76. Năm 2016. (Oct 16 2017 1:32PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu khả năng dập tắt gốc tự do (ROO) của các hợp chất polyphenol tự nhiên bằng phương pháp hóa tính toán. Tác giả: Nguyễn Minh Thông, Đào Duy Quang, Ngô Thị Chinh, Trần Dương, Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 3. Trang: 117. Năm 2016. (Aug 24 2016 10:05PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm và động học quá trình khử Oxit Nitơ bằng công nghệ đốt cháy lại. Tác giả: Đào Duy Quang, Nguyễn Phan Trúc Xuyên, Nguyễn Minh Thông*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng chức năng hóa fullerene (C60) với các dẫn xuất flavonoid malonate bằng phương pháp hóa tính toán. Tác giả: Nguyễn Minh Thông; Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(102).2016. Trang: 100. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[13]Bài báo: Thiết kế các hợp chất chống oxy hóa từ một số dẫn xuất malonate của Altilisin J và Mangostin trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán. Tác giả: Nguyễn Minh Thông1,2*, Phạm Lê Minh Thông3, Đinh Tuấn4. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 54(2B). Trang: 149-155. Năm 2016. (Aug 15 2016 9:33PM)
[14]Bài báo: Tổng hợp phức Lantan Glutamat và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng và phát triển cây dưa leo. Tác giả: Nguyễn Minh Thông*; Lê Thị Thu Trang; Phạm Thị Thùy Trang; Quách Xuân Quỳnh; Bùi Thị Ngọc Hân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 130. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
[15]Bài báo: THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC LANTAN GLUTAMAT ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CÀ CHUA. Tác giả: Nguyễn Minh Thông*, Lê Thị Thu Trang, Phạm Thị Thùy Trang, Quách Xuân Quỳnh, Bùi Thị Ngọc Hân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường. Số: 04. Trang: 34-36. Năm 2014. (Sep 12 2014 2:07PM)
[16]Tham luận: Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxi hóa của các hoạt chất phenolic chiết xuất từ Sa Kê. Tác giả: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 544-549. Năm 2014.
(Jun 23 2014 8:38PM)
[17]Tham luận: Tổng hợp vật liệu composite dựa vào TiO2 nano và diatomite Phú Yên. Tác giả: Nguyen Van Quang, Lam Dai Tu, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. Proceedings of IWNA 2013, November 14-16, 2013, Vung Tau, Vietnam. Trang: NFT-022-P. Năm 2013. (Dec 17 2013 2:34PM)
[18]Bài báo: Chế tạo keo bạc có cấu trúc nano bằng chất ổn định SiO2 chiết tách từ vỏ trấu. Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Minh Thông, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Phi Hùng. Tạp chí hóa học. Số: T.49 (2ABC). Trang: 576 – 580. Năm 2011. (Dec 17 2013 2:15PM)
[19]Bài báo: Tổng hợp keo bạc có cấu trúc nano trong các dung môi hữu cơ. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Văn Nghĩa, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Minh Thông
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí hóa học. Số: T.49 (2ABC). Trang: 405-409. Năm 2011. (Dec 17 2013 2:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Insight into Anticorrosion Mechanism of Ampicillin on Mild Steel in Acidic Environment: A Combined Experimental and Theoretical Approach. Authors: Tuan Dinh, Nguyen Minh Thong, Dinh Quy Huong, Trinh Le Huyen, Tran Duc Manh, Phan Tu Quy, Tran Xuan Mau, Pham Cam Nam. Journal of Chemistry. No: 2021. Pages: 1-12. Year 2021. (Dec 15 2021 2:19PM)
[2]Article: The hydroperoxyl and superoxide anion radical scavenging activity of anthocyanidins in physiological environments: Theoretical insights into mechanisms and kinetics. Authors: Quan V Vo, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Minh Thong, Adam Mechle. Phytochemistry. No: 192. Pages: 112968. Year 2021. (Dec 15 2021 2:22PM)
[3]Article: Mechanistic and kinetic studies of the radical scavenging activity of natural abietanes: A theoretical insight. Authors: Nguyen Minh Tam, Nguyen Minh Thong, Nguyen Thi Hoa, Loc Phuoc Hoang, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Quan V Vo. Chemical Physics Letters. No: 777. Pages: 138737. Year 2021. (Dec 15 2021 2:15PM)
[4]Article: The radical scavenging activity of monosubstituted iminostilbenes: Theoretical insights. Authors: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Quang Trung, Nguyen Minh Thong, Adam Mechler, Quan V Vo. Chemical Physics Letters. No: 784. Pages: 139105. Year 2021. (Dec 15 2021 2:23PM)
[5]Article: The radical scavenging activity of abietane diterpenoids: Theoretical insights. Authors: Nguyen MinhTam, Nguyen MinhThong, TrinhLe Huyen, Loc PhuocHoang, AdamMechler, Quan V.Vo. Journal of Molecular Graphics and Modelling. No: 105. Pages: 107892. Year 2021. (May 18 2021 10:53AM)
[6]Article: Is natural fraxin an overlooked radical scavenger?. Authors: Pham Cam Nam, Nguyen Minh Thong, Nguyen Thi Hoa, Duong Tuan Quang, Loc Phuoc Hoang, Adam Mechler and Quan V. Vo. RSC Adv. No: 11. Pages: 14269-14275. Year 2021. (May 18 2021 10:59AM)
[7]Article: Functionalization and Antioxidant Activity of Polyaniline-fullerene Hybrid Nanomaterials: A Theoretical Investigation. Authors: Nguyen Minh Thong1,*, Quan V. Vo2, Trinh Le Huyen3,4, Mai Van Bay5, Nguyen Nho Dung6, Pham Thi Thu Thao4,7, Pham Cam Nam4,*. RSC Adv. No: 10. Pages: 14595–14605. Year 2020. (Apr 16 2020 1:34PM)
[8]Article: The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights. Authors: Quan V. Vo, * Nguyen Minh Tam, * Le Trung Hieu, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong,Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler. RSC Adv. No: 10. Pages: 14937–14943. Year 2020. (Apr 17 2020 9:46AM)
[9]Article: Substituent effects on the N–H bond dissociation enthalpies, ionization energies, acidities, and radical scavenging behavior of 3,7-disubstituted phenoxazines and 3,7-disubstituted phenothiazines. Authors: Pham Thi Thu Thao, Binh Thuc Tran, Nguyen Minh Thong*, Duong Tuan Quang, Nguyen Khoa Hien, Minh Tho Nguyen, and Pham Cam Nam*. ACS Omega. No: 5(42). Pages: 27572–27581. Year 2020. (Dec 1 2020 10:58AM)
[10]Article: Pivotal Role of Heteroatoms in Improving the Corrosion Inhibition Ability of Thiourea Derivatives. Authors: Dinh Quy HuongDinh Quy Huong, Nguyen Thi Lan Huong, Tran Thi Anh Nguyet, Tran Duong, Dinh Tuan, Nguyen Minh Thong, and Pham Cam Nam*. ACS Omega. No: 5(42). Pages: 27655–27666. Year 2020. (Dec 1 2020 11:01AM)
[11]Article: A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones. Authors: Quan V. Vo1*, Nguyen Minh Thong3*, Trinh Le Huyen4, Pham Cam Nam5, Nguyen Minh Tam6,7* Nguyen Thi Hoa8 and Adam Mechler9. RSC Adv. No: 10. Pages: 20089–20097. Year 2020. (Jun 22 2020 8:04AM)
[12]Article: A theoretical study of the radical scavenging activity of natural stilbenes. Authors: Quan V. Vo, * Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong,* Le Trung Hieu and Adam Mechler *. RSC Adv. No: 9. Pages: 42020–42028. Year 2019. (Dec 26 2019 10:39PM)
[13]Article: A theoretical study for exploring the di-glycosides substituent effect on the antioxidative capability of isorhamnetin extracted from Anoectochilus roxburghii. Authors: Nguyen Minh Thong1*, Quan V. Vo2, Trinh Le Huyen3, Mai Van Bay4, Dinh Tuan5, Pham Cam Nam6*. ACS Omega. No: 4(12). Pages: 14996-15003. Year 2019. (Dec 10 2019 2:19PM)
[14]Article: Antioxidant Motifs in Flavonoids: O−H versus C−H Bond Dissociation. Authors: Quan V. Vo,*,†,‡ Pham Cam Nam,*,§ Nguyen Minh Thong,∥ Nguyen Tien Trung, ⊥, Cam-Tu D. Phan,⊥ and Adam Mechler. ACS Omega. No: 4. Pages: 8935−8942. Year 2019. (Jun 15 2019 9:10PM)
[15]Article: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans. Authors: Quan V. Vo, Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Nguyen Duc Cuong & Adam Mechler. Scientific Reports. No: 12361. Pages: 1-10. Year 2018. (Sep 10 2018 11:36AM)
[16]Article: A DFT analysis on the radical scavenging activity of oxygenated terpenoids present in the extract of the buds of Cleistocalyx operculatus. Authors: Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao,* Minh Thong Nguyen and Pham Cam Nam. RSC Advances. No: 7. Pages: 39686–39698. Year 2017. (Aug 28 2017 9:55AM)
[17]Article: Is Vitamin A an Antioxidant or a Prooxidant? (SCI). Authors: Duy Quang Dao1,*, Thi Chinh Ngo1, Nguyen Minh Thong2, Pham Cam Nam3. J. Phys. Chem. B. No: 121 (40). Pages: 9348–9357. Year 2017. (Oct 16 2017 1:25PM)
[18]Article: Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism (SCI). Authors: Nguyen Minh Thonga,b, Duy Quang Daoc, Thi Chinh Ngoc, Trinh Le Huyend, Pham Cam Namd,*. Chemical Physics Letters. No: 652. Pages: 56–61. Year 2016. (Apr 25 2016 10:07AM)
[19]Article: Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an ONIOM approach (SCIE). Authors: Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham Cam Nam. Journal of Molecular Modeling. No: 22. Pages: 113-121. Year 2016. (Apr 27 2016 11:00AM)
[20]Article: Insight of Antioxidant Properties of Non-phenolic Terpenoids Containing in Essential Oils Extracted from the Buds of Cleistocalyx operculatus: A DFT study (SCIE). Authors: Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. RSC Advances. No: 6. Pages: 30824-30834. Year 2016. (Mar 14 2016 10:51AM)
[21]Article: Antioxidant properties of xanthones extracted from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen): A theoretical study (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Ngoc Hoa Thi Bui, Duy Quang Dao, Pham Cam Nam
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Chemical Physics Letters
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 625. Pages: 30–35. Year 2015.
(Mar 4 2015 8:32AM)
[22]Article: Theoretical investigation on antioxidant activity of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis. Authors: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam. Springer International Publishing. No: 46. Pages: 464-469. Year 2015. (Apr 2 2015 12:09PM)
[23]Article: A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method. Authors: Nguyen Minh Thong*, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam Nam. American Journal of Chemistry. No: 5(4). Pages: 91-95. Year 2015. (Nov 16 2015 5:04PM)
[24]Article: Theoretical investigation on the bond dissociation enthalpies of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis using ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Tran Duong, Linh Thuy Pham, and Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 613. Pages: 139–145. Year 2014. (Sep 19 2014 3:09PM)
[25]Article: Synthesis of nanowire-shaped silver by polyol process in the presence of sodium chloride. Authors: Nguyen M. Thong, Nguyen P. Hung, Nguyen V. Nghia, Nguyen N. K. Truong. International Journal of Materials and Chemistry. No: 2(2). Pages: 75-78. Year 2012. (Dec 17 2013 2:24PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015, 2016, 2017.
[2] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015. Số: 1126/QĐ-BGDDT. Năm: 2016.
[3] Giấy khen của Giám Đốc ĐHĐN về thành tích tiêu biểu trong hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015. Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn