Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,317

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015, 2016, 2017.
[2] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015. Số: 1126/QĐ-BGDDT. Năm: 2016.
[3] Giấy khen của Giám Đốc ĐHĐN về thành tích tiêu biểu trong hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015. Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn