Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,759

 Chế tạo keo bạc có cấu trúc nano bằng chất ổn định SiO2 chiết tách từ vỏ trấu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Khoa Trường, Nguyễn Minh Thông, Phan Thị Bích Hạnh, Nguyễn Phi Hùng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí hóa học; Số: T.49 (2ABC);Từ->đến trang: 576 – 580;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Silver nanosized crystallites have been synthesized in ethylene glycol, using a microwave technique. The colloidal silver have been prepared by the reduction of silver nitrate in the presence of SiO2 stabilizer extract from rice husk. TEM images of colloidal silver showed that the particles were sphere shape and the average particle size was about 8 nm to 15 nm. The UV-Vis spectra of received colloidal silver have a peak about 418 nm. Antibacterial activity of prepared colloidal silver was also tested.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn