Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,296,876

 Tổng hợp bạc nano có hình dạng dây bằng quá trình polyol trong sự có mặt của natri clorua
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen M. Thong, Nguyen P. Hung, Nguyen V. Nghia, Nguyen N. K. Truong
Nơi đăng: International Journal of Materials and Chemistry; Số: 2(2);Từ->đến trang: 75-78;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Nanowire-shaped silver have been synthesized by the polyol process in ethylene glycol as a reductant, polyvinylpyrrolidone (PVP) as a stabilizer, using a microwave technique. The products were characterized by transmission electron microscopy (TEM). The presence of sodium chloride in the polyol reduction of silver nitrate facilitated the production of silver nanowires. These wires were formed quickly (in approximately 3 minutes microwave heating). It was found that morphologies and sizes of silver nanostructures depended strongly on such experimental parameters as concentrations of PVP, NaCl, AgNO3, and heating time. The chloride ion was necessary to synthesize nanowire-shaped silver, and the sodium chloride likely controled the rate of silver(I) reduction and initial seed formation.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn