Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,492

 Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxi hóa của các hoạt chất phenolic chiết xuất từ Sa Kê
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 5;Từ->đến trang: 544-549;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Theoretical calculations have been performed to predict antioxidant property for phenolic compounds extracted from Artocarpus Altilis. The chosen ONIOM model contains only two atoms of the breaking bond as the core zone and is able to provide reliable evaluation for BDE(O–H) for phenolic compunds. Important characteristics of antioxidants such as the homolytic O-H bond dissociation enthalpy (BDE) and the adiabatic ionization energy (IE) were determined both in gas phase and in solvents. The BDE(O–H) values of compounds 1, 2, 3 and 4 are predicted to be 80.8, 80.3, 79.3, and 77.3 kcal/mol, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn