Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,496

 Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc - tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán
Chủ nhiệm:  Phạm Cẩm Nam; Thành viên:  Nguyễn Minh Thông
Số: 104.06-2013.21 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên
Với sự phát triển nhanh chóng và những ứng dụng rộng rãi của vật liệu nano cùng với tác động tiềm năng của chúng đến sức khỏe và môi trường đang là những đối tượng được giới khoa học quan tâm. Fullerene (C60) là một vật liệu nano điển hình, nó đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ nano do có những tính chất độc đáo. 
Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của dẫn xuất fullerene đã trở thành một trong những vấn đề được đặt ra trong công nghệ nano, do các ứng dụng quan trọng của chúng trong thiết bị điện tử và các thiết bị quang học cũng như trong sinh học và y học. Fullerene và các dẫn xuất của chúng được đề xuất như những chất loại bỏ các gốc tự do, cũng như là chất chống oxy hóa tiềm năng.
Mục tiêu của đề tài là tập trung nghiên cứu cấu trúc, tính chất và hoạt tính sinh học của các chất dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán và so sánh với số liệu thực nghiệm.
Về phương pháp lý thuyết, sử dụng lý thuyết hàm mật độ (Density Functional Theory - DFT) và phương pháp ONIOM của Morokuma để giải quyết các vấn đề liên quan đến các cấu trúc tối ưu, mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất cũng như hoạt tính chống oxy hóa của các dẫn xuất fullerene.
Với sự hiểu biết của chúng tôi, việc nghiên cứu các chất chống oxy hóa “xanh” dựa trên C60 sử dụng phương pháp hóa học lượng tử được đề xuất ở đây là lần đầu tiên tại Việt Nam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn