Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Magnetic and Mechanical Properties of Deformed Iron Nitride γ′-Fe4N
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chin-Hsiang Cheng, Minh-Tien Nguyen, Tzong-Shyng Leu, I-Ling Chang, Ming-Liang Liao, Sergey V. Panin, and Alexey V. Panin.
Nơi đăng: Journal of Applied Mathematics
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: vol. 2015;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The present study is aimed at magnetic and mechanical properties of iron nitride (γ′-Fe4N) with elastic deformation. Electronic structure and thermal properties of the iron nitride are also studied to have a comprehensive understanding of the characteristics of γ′-Fe4N. This study is focused on the variation of the magnetic and the mechanical properties of iron nitride with a change in crystal size represented by lattice constant. As the lattice constant is altered with deformation, magnetic moment of Fe-II atoms is appreciably elevated, while that of Fe-I atoms is nearly unchanged. Dependence of the magnetic moment and the bulk modulus on the lattice constant is examined. Meanwhile, chemical bonds between Fe atoms and N atoms formed across the crystal have been visualized by delocalization of atomic charge density in electron density map, and thermodynamic properties, including entropy, enthalpy, free energy, and heat capacity, are evaluated.
ABSTRACT
The present study is aimed at magnetic and mechanical properties of iron nitride (γ′-Fe4N) with elastic deformation. Electronic structure and thermal properties of the iron nitride are also studied to have a comprehensive understanding of the characteristics of γ′-Fe4N. This study is focused on the variation of the magnetic and the mechanical properties of iron nitride with a change in crystal size represented by lattice constant. As the lattice constant is altered with deformation, magnetic moment of Fe-II atoms is appreciably elevated, while that of Fe-I atoms is nearly unchanged. Dependence of the magnetic moment and the bulk modulus on the lattice constant is examined. Meanwhile, chemical bonds between Fe atoms and N atoms formed across the crystal have been visualized by delocalization of atomic charge density in electron density map, and thermodynamic properties, including entropy, enthalpy, free energy, and heat capacity, are evaluated.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn