Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,674

 Effective verifi cation of confidentiality for multi-threaded programs.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tri Minh Ngo, Marielle Stoelinga, and Marieke Huisman.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Journal of Computer Security (A special issue), IOS Press; Số: Volume 22, number 2/2014;Từ->đến trang: 269-300;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn