Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nmtri' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,743

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mã hóa kênh
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2016 Học viên cao học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Cấu Trúc Dữ Liệu
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên năm 4  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Truyền Số Liệu
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên năm 4  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Toán chuyền đề
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên năm 2  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn