Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,748

 Quantitative security analysis for multi-threaded programs.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tri Minh Ngo and Marieke Huisman
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Proceedings of the 11th International Workshop on Quantitative Aspects of Programming Languages and Systems (QAPL'13), Rome, 2013; Số: Volume 117 of EPTCS;Từ->đến trang: 34-48;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn