Nguyễn Ngọc Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,263,379

 
Mục này được 993 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Hòa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/07/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phường 6 - Tuy Hòa - Phú Yên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử viễn thông; Tại: Trường Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Trung tâm học liệu và Truyền thông; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 23 Trà Khê 9, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363962377; Mobile: 0935048080
Email: nnhoa@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 03/2005 - Tháng 03/2008: Chuyên viên Sở Bưu chính, Viễn thông Đăk Nông

Tháng 04/2008 - Tháng 10/2008: Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông

Tháng 10/2008 - Tháng 08/2009: Phó Chánh văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Đăk Nông

Tháng 09/2009 - Tháng 12/2009: Chuyên viên Trung tâm Phát triển nội dung đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 01/2010 - Tháng 10/2015: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 11/2015 - Tháng 03/2020: Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 04/2020 - Tháng 10/2021: Phụ trách Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng

Tháng 10/2021 đến nay: Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của hoạt động truyền thông kỹ thuật số đến hình ảnh và niềm tin thương hiệu giáo dục: Nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Vân. Thành viên: Lê Phước Cửu Long; Nguyễn Ngọc Hòa. Mã số: ĐHVH-2022-06. Năm: 2023. (Dec 18 2023 10:13AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Truyền thông học hiệu tại VKU: Từ thực tiễn, kinh nghiệm đến giải pháp. Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa; Võ Hùng Cường. Hội thảo Một số kinh nghiệm truyền thông của trường đại học trong bối cảnh hiện nay. Số: 978-604-84-7342-6. Trang: 63-67. Năm 2023. (Dec 18 2023 9:44AM)
[2]Bài báo: Nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001:2008 ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn. Tác giả: Nguyễn Quang Giao; Nguyễn Ngọc Hòa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 28-32. Năm 2012. (Nov 3 2020 8:26AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010. Số: 641/QĐ-CĐVH. Năm: 2010.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011. Số: 603/QĐ-CĐVH. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012. Số: 548/QĐ-CĐVH. Năm: 2012.
[4] Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2010-2011. Số: 829/QĐ-BTTTT. Năm: 2012.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2010-2012. Số: 604/QĐ-BTTTT. Năm: 2013.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014. Số: 402/QĐ-CĐVH. Năm: 2014.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015. Số: 450/QĐ-CĐVH. Năm: 2015.
[8] Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2014-2015. Số: 1229/QĐ-BTTTT. Năm: 2016.
[9] Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng về Chiến dịch thanh niên, HSSV tình nguyện hè 2016. Số: 454/NQ-KT. Năm: 2016.
[10] Bằng khen của Đoàn khối các Cơ quan Trung ương năm học 2016-2017. Số: 160/QĐ-ĐTNK-VP. Năm: 2017.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Số: 518/QĐ-CĐVH. Năm: 2017.
[12] Bằng khen của Đoàn khối các Cơ quan Trung ương năm học 2017-2018. Số: 78 QĐ/ĐTNK-VP. Năm: 2018.
[13] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông. Số: 1657/QĐ-BTTTT. Năm: 2019.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020-2021. Số: 536/QĐ-ĐHVH. Năm: 2021.
[15] Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn về Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Số: 178-QĐ/ĐU. Năm: 2021.
[16] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Số: 3192/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2022.
[17] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2021 & 2021-2022. Số: 3693/QĐ-BGDĐT. Năm: 2022.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023. Số: 1059/QĐ-ĐHVH. Năm: 2023.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn