Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Năm: 2004 - 2008.
[2] Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Ngoại Ngữ năm học 2004 - 2008. Năm: 2008.
[3] Học bổng khoá học Phiên dịch của Tổng cục Phiên dịch, Uỷ ban Châu Âu. Năm: 2010.
[4] Học bổng Thạc sĩ “Endeavour Postgraduate Scholarship Award” của chính phủ Australia. Năm: 2012.
[5] Học bổng Thạc sĩ “Australian Development Scholarship” (ADS) của chính phủ Australia. Năm: 2012. Năm: 2012.
[6] Thư chúc mừng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Chủ nhiệm Khoa Văn Chương, Đại học Queensland, Australia. Năm: 2012 - 2013.
[7] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng dành cho giáo viên có thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu. Năm: 2016 - 2017.
[8] Giấy khen của Hiệu trưởng dành cho giáo viên có thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu. Năm: 2017 - 2018.
[9] Học bổng Nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh của Đại học Tasmania, Nước Úc. Năm: 2019.
[10] Học bổng sinh hoạt phí của Đại học Tasmania, Úc. Năm: 2019.
[11] Học giả WorldCALL - Hội thảo WorldCALL (Hội thảo Quốc tế về học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy tính) tại Đại học Concepcion, Chile. Năm: 5/2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn