Nguyễn Phú Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29486 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phú Hoàng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/01/1974
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng CT c.nghiệp & d.dụng; Tại: Đại học Bách khoa Sài Gòn
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kỹ thuật xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: K25/4 Châu Văn Liêm, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3519690; Mobile: 0917981598
Email: nphoang@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2008 - 2000: Giảng viên khoa Cơ khí trường Cao đẳng Công nghệ.
2000 - 2002 : Giáo vụ khoa Cơ khí trường Cao đẳng Công nghệ.
2002-2014: Giáo vụ khoa Kỹ thuật Xây dựng trường Cao đẳng Công nghệ.
2011 - 2012: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ, Chủ tịch công đoàn khoa xây dựng.
1/7/2014 - nay: Phó trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dầm thép cánh rỗng HFB( Hollow flage beam) vào thực tế xây dựng công trình tại Việt Nam.. Chủ nhiệm: Nguyễn Phú Hoàng. Mã số: B2009-ĐN06-7. Năm: 2010. (Dec 29 2015 5:27PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán hệ dàn phẳng theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm Matlab.. Chủ nhiệm: Ngô Thị Mỵ - Nguyễn Phú Hoàng. Mã số: T2010-06-07. Năm: 2010. (Dec 29 2015 5:37PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán nước va trong đường ống áp lực của các công trình thủy điện.. Chủ nhiệm: Ngô Thanh Vinh - Nguyễn Phú Hoàng. Mã số: T2009-06-65. Năm: 2009. (Dec 29 2015 5:34PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Giải các bài toán thống kê dữ liệu trong cơ học đất trên Microsoft Excel và Mathcad.. Chủ nhiệm: Đoàn Vĩnh Phúc - Nguyễn Phú Hoàng. Mã số: T2009-06-61. Năm: 2009. (Dec 29 2015 5:36PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán các bài toán hệ thanh trong sức bền vật liệu bằng Mathcad.. Chủ nhiệm: Nguyễn Phú Hoàng. Mã số: T2008-06-42. Năm: 2008. (Dec 29 2015 5:33PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Các giải pháp, nguyên tắc thiết kế nhằm cải tạo và xây dựng mới các quảng trường tại thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Phú Hoàng - Nguyễn Hoàng Mẫn. Thành viên: Nguyễn Như Công, Lê Đức Phúc. Mã số: T05-17-82. Năm: 2005. (Dec 29 2015 5:31PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và quy hoạch tổng thể WC công cộng ở khu trung tâm và một số diểm nóng trong Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Phú Hoàng - Nguyễn Hoàng Mẫn. Mã số: T04-17-62. Năm: 2004. (Dec 29 2015 5:30PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học kết cấu
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn