Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,958

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng sinh viên sau đại học xuất sắc nhất châu Úc - SIDRA SOLUTIONS Award

 Kỹ thuật

 2019

 

 Australia

[2] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công Nghệ Xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2018

 Giải B

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

[3] Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 Khoa học công nghệ

 2005

 Giải nhì

 Bộ giáo dục đào tạo

[4] Sáng tạo khoa học kỹ thuật VIFOTEC

 Khoa học công nghệ

 2005

 Giải nhì

 Quỹ VIFOTEC

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn