Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,826,721

 Analytical Modelling Fast Pyrolysis of Biomass Particles in Fluidized Bed Reactor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vu Duy Pham, Huy Quoc Nguyen, Vang Van Tran, Lam Nguyen-Dinh, Hung Duong Hoang
Nơi đăng: IEEE Xplore — 2017 The International Conference on Systems Science and Engineering; Số: ISSN: 2325-0925;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn