Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,832

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý ô nhiễm đất
Ngành: Khoa học môi trường
 2021 Sinh viên đại học  Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Công nghệ Sinh học Môi trường
Ngành: Sinh học
 2021 Sinh viên Đại học  Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Tin học trong Công nghệ Sinh học
Ngành: Sinh học
 2021 Sinh viên Đại học  Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Công nghệ thực vật xử lý môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2021 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[5]Công nghệ sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
Ngành: Hoá học
 2021 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn