Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho sv qua dạy các khái niệm liên quan đến dăy số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ngô thị bích thủy
Nơi đăng: tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1(50).2012;Từ->đến trang: 140 -143;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
bài báo trình bày phương pháp rèn luyện và phát triển các thao tác tư duy phân tích và tổng hợp cho học sinh qua việc dạy các khái niệm toán học có liên quan đến dăy số .Phân tích và tổng hợp là hai thao tác tư duy cơ bản có mặt trong mọi hành động của trí tuệ................
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This article is concerned with the method of practicing and improving students ability of analysis and synthesis through the lessons about consequence conception ..........................
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn