Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,584

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho sv qua dạy các khái niệm liên quan đến dăy số. Tác giả: ngô thị bích thủy. tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(50).2012. Trang: 140 -143. Năm 2012.
(Aug 26 2013 10:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn