Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,732,512

 Quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ1, Trần Thị Phương Anh2, Nguyễn Thanh Cường3, Phạm Ngọc Phương4
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11(96).2015;Từ->đến trang: 183-189;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp luận và các kết quả nghiên cứu ứng dụng một số nội dung chính trong công tác qui hoạch, thiết kế tổ chức và điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững. Xuất phát từ việc nghiên cứu lý thuyết dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần và từ các kết quả khảo sát thực nghiệm về điều kiện giao thông (dòng và các đặc trưng của dòng xe), điều kiện đường (hạ tầng mạng lưới đường) và điều kiện khác ở các đô thị nước ta, nghiên cứu ứng dụng này tập trung vào việc tích hợp một số giải pháp cơ bản về tổ chức và điều khiển giao thông nhằm mục đích nâng cao khả năng thông hành, chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần quan trọng phát triển các đô thị theo hướng xanh, bền vững và hiện đại. Kết quả nghiên cứu này đã được ứng dụng thành công ở một số đô thị Miền Trung, Việt Nam như thành phố Nha Trang, Buôn Ma Thuột.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper presents the methodology and research results applied to planning, organizing and controlling traffic in urban areas of Vietnam in a green and sustainable way. From theoretical research of mixed traffic and from results of empirical surveys of traffic conditions (traffic flow and its characteristics), road conditions (road infrastructure network) and other conditions in urban areas of our country, this applied study focuses on integrating basic solutions of traffic organization and control to enhance the capacity, prevent congestion, ensure traffic order and safety, and contribute to developing urban areas into green, sustainable and modern ones. These research results have been applied successfully in several cities of central Vietnam such as the cities of Nha Trang and Buon Ma Thuot.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn