Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,267,632

 Khảo sát nhiệt độ và công đầm nén của bê tông nhựa C19 sử dụng cao su phế thải thay thế một phần cho cốt liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường
Nơi đăng: TẠP CHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM; Số: 10.2018, ISSN 0866-8762;Từ->đến trang: 102-106;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bê tông nhựa (BTN) sử dụng cao su phế thải (BTNCS) là BTN mà trong đó, một phần cốt liệu mịn truyền thống được thay thế bằng hạt cao su, với hàm lượng tương ứng theo đường cong cấp phối đã lựa chọn. BTNCS là giải pháp tái sử dụng phế thải cao su từ lốp xe cũ, giải quyết được vấn đề môi trường. Mặt khác, BTNCS lại là loại vật liệu đàn hồi tốt, có khả năng kháng hằn lún tốt hơn BTN thông thường, làm giảm tiếng ồn khi xe lưu thông. Đề tài nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá, so sánh các đặc tính cơ lý của BTNCS C19 1,57% cao su khi thay đổi nhiệt độ và công đầm nén[9]. Các phân tích và đánh giá trong quá trình thực hiện đề tài kết hợp với kết quả nghiên cứu [8][10][11] sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng thể về các đặc tính cơ lý của BTNCS, thấy được tiềm năng ứng dụng thực tế của BTNCS này.Ngoài ra kết quả nghiên cứu là cơ sở để triển khai những nghiên cứu sâu hơn về BTNCS, nhằm làm rõ hơn những đặc điểm của loại BTN này, từng bước triển khai ứng dụng BTNCS vào thực tiễn tại Việt Nam.
ABSTRACT
Asphalt concrete using waste rubber (WRAC) is the method of replacing the traditional aggregate by waste rubber aggregate corresponding to the grading curve. WRAC is more resistant to rutting than conventional AC, which is a solution to recycle waste rubber from old tires to reduce environmental impact and reduce noise when the vehicle is circulating. This applied research project aims to evaluate and compare the mechanical properties of WRAC C19 1,57% rubber when change teprerature and blows of compaction[9]. Analytical evaluations in the implementation of the topic combined with the results of research [8][10][11] will give us an overview of the mechanical properties and show the potential application of WRAC.In addition, the research results are the foundation for further research on WRAC such as the influence of temperature and mixing time of the WRAC,compaction to complete and accurately assess the practical applicability of WRAC in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn