Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,380

 Các giải pháp thiết kế cho lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Thanh Cường
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Cơ học toàn quốc, 03-05/08/2015; Số: 2015;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng xử cơ học của lớp phủ bê tông nhựa (BTN) trên mặt cầu bản thép trực hướng dưới tác dụng của tải trọng xe chạy và thay đổi nhiệt độ rất phức tạp, khác với mặt đường ô tô truyền thống. Bài báo trình bày tóm tắt cơ chế làm việc của lớp phủ BTN dưới tác dụng của tải trọng xe chạy và nhiệt độ; phân tích các hư hỏng thường gặp của lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng dựa trên các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm [2][4][5]; giới thiệu một số giải pháp vật liệu và kết cấu lớp phủ đã và đang được áp dụng hiệu quả trên các mặt cầu bản thép trực hướng tại Việt nam và một số nước. Từ đó, cung cấp một cái nhìn tổng quan cho người kỹ sư trong phân tích, lựa chọn giải pháp thiết kế, đảm bảo tính hợp lý và kinh tế cho kết cấu lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng.
ABSTRACT
Ứng xử cơ học của lớp phủ bê tông nhựa (BTN) trên mặt cầu bản thép trực hướng dưới tác dụng của tải trọng xe chạy và thay đổi nhiệt độ rất phức tạp, khác với mặt đường ô tô truyền thống. Bài báo trình bày tóm tắt cơ chế làm việc của lớp phủ BTN dưới tác dụng của tải trọng xe chạy và nhiệt độ; phân tích các hư hỏng thường gặp của lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng dựa trên các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm [2][4][5]; giới thiệu một số giải pháp vật liệu và kết cấu lớp phủ đã và đang được áp dụng hiệu quả trên các mặt cầu bản thép trực hướng tại Việt nam và một số nước. Từ đó, cung cấp một cái nhìn tổng quan cho người kỹ sư trong phân tích, lựa chọn giải pháp thiết kế, đảm bảo tính hợp lý và kinh tế cho kết cấu lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn